Zirai Mücadelede Doğru İlaçlama

Zirai Mücadelede Doğru İlaçlama

Zirai Mücadelede Doğru İlaçlama

Adapazarı Ziraat Odası tarafından hazırlanan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Zirai İlaç Ambalajlarının Oluşturduğu Risklerin Belirlenmesi ve Çözüm Yolları Geliştirilmesi’ Çalıştayı Ramada Otel’de yapıldı.

zirai-mucadelede-dogru-ilaclama-calistayi-8Bilgi verdi

Çalıştayda konuşan Sakarya Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Hamdi Şenoğlu, “Bu projeyi niye yaptık; çok zirai ilaç kullanımından doğru, yeterli, zamanında ve son ilaç kullanımıyla hasat arası süresini iyi takip etmek gerekir. Eğitim projemizde de ZİMİD (Zirai İlaç Üretim Firmaları Derneği) 5 köydeki çiftçilerimize zirai ilaç kullanımıyla bir eğitim verdiler. Kendilerine buradan çiftçim, kurumum ve proje ekibi adına çok teşekkür ederim. İl Müftülüğümüze ayrı teşekkür ederim. Onlar da köydeki camilerde konunun önemini dini yönden insan ve doğayı korumanın durumunu izah ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. İl Tarım Müdürü arkadaşlar, zaten görevleri icabı bu görevi devamlı ifa ediyorlar. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

‘Zehirliyoruz’

“Yer altı sularını zehirliyoruz, yaban hayatını zehirliyoruz, kendimizi zehirliyoruz ve sonunda hastalanıyoruz” diyen Şenoğlu, konuşmanın devamında şunları söyledi, “Dolayısıyla da ölümümüzü vaktinden öne alıp, eceli kaza ile bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Daha önce bu tür projeler uygulandı, başarısız oldu, ama hiç olmazsa yeni yapılacak projelerde eksikler ortaya çıkarak başarıyı yakalamamıza inşallah sebep olmuşlardır. Konu çok önemli; kime anlattıysak güzel dediler, ama siz bunu başaramazsınız deyip geçirdiler. Konunun sahiplerine durumu anlattık. Kimisi ‘bizim işimiz var, bunla ilgilenemeyiz’ deyip geçiştirdiler. Kimi ‘bu çok önemli bir konu’ dedi. Bu görev sizin beyler. Bizim değil biz üreteceğiz, sizler bizi koruyacaksınız ki sağlıklı kalalım. Geçen hafta eğitim çalışmamızı yaptık, bugün de çalıştayımızı yapıyoruz.”

Proje ekibi

Zirai İlaç Ambalajlarının Oluşturduğu Risklerin Belirlenmesi Ve Çözüm Yolları Geliştirilmesi Projesi Danışmanı SAÜ Çevre Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Saim Özdemir, Proje Ekibi; Yrd. Doç. Dr. Ömer Hulusi Dede (Proje Komisyonu), Mustafa Koç (Proje Komisyonu), Sadettin Duman (Proje Komisyonu), İsmail Yolvermez (Proje Komisyonu), Fehmi Duman (İletişim ve Koordinasyon), Nazan Elçin (İdari İşler ve Koordinasyon), Özcan Kocayaz (İdari İşler), Arş. Gör. Hasan Özer (Araştırmacı), İlhan Uslu (Muhtar / Büyükesence), Gökhan Çalışır (Muhtar / Çökekler), Mustafa Tetik (Muhtar / Çengel), Nevzat Ayvaz (Muhtar / Aşağıdereköy), İlyas Köseoğlu (Muhtar / Yukarıdereköy).

Seçilen yerler

Proje faaliyet alanı olarak Sakarya’da bulunan Aşağıdereköy (Serdivan), Yukarıdereköy (Serdivan), Çökekler (Adapazarı), Büyükesence (Erenler) mahalleleri seçildi. Çengel (Geyve) pilot uygulama alanı olarak belirlenen bu mahallerin seçiminde, sahip oldukları tarımsal potansiyel, nüfus ve yetiştirilen tarımsal ürünler (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, meyvecilik vb.) dikkate alındı. Seçilen köyler, seçim kriterleri göz önünde bulundurulduğunda, Sakarya ve Doğu Marmara Kalkınma Bölgesi’nin tamamını temsil edebilecek özelliklere sahip. Bu açıdan uygulama alanında elde edilecek bulgular, tüm bölge için projeksiyon yapmaya imkan sağlayacak.

İlaç kullanımı

Sakarya’da kullanılan zirai mücadele ilacı miktarı 250.100 litre, başka kaynak (520 ton)

Sakarya’da ortaya çıkan zirai ilaç ambalajı miktarı 250.100 adet. Tarımsal mücadele ilaçlarının yoğun kullanımı, insan sağlığına olumsuz etkileri ve çevre kirliliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bilinçsiz ve ihtiyaçtan fazla ilaç kullanımı ve boş zirai mücadele ilaç ambalajlarının kontrolsüzce tarla ve yol kenarlarına veya evsel katı atıklar için kullanılan çöp konteynırlarına atılması konu ile ilgili sorunların odak noktasını oluşturuyor. Tarımsal mücadele ilaçlarının kullanım düzeyinin belirlenmesi ve boş zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı sorunların düzeyinin tespiti için yapılan çalışma kapsamında il genelinde anket çalışması uygulandı.

Sağlık sorunu

Ankete katılanların yüzde 75’i zirai ilaç kullanımı ve ambalajlarının bertarafı konusunda herhangi bir eğitim almadığını, ancak böyle bir eğitim faaliyeti düzenlenirse katılacağını (yüzde 78) ifade etti. Ankete katılanların yarısı (yüzde 48) çeşitli boyutlarda olmak üzere yılda beş veya daha fazla zirai ilaç ambalajı kullanmakta. Ankete katılanların büyük bölümü zirai atık ambalajlarının insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli olduğunun farkında (yüzde 88) ve bu atıkların toplanması gerektiğini düşünmektedir (yüzde 89). Anket çalışmasında elde edilen çarpıcı sonuçlar konunun önem ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Anket uygulamasında katılımcıların yüzde 9’unun kendisi veya aile fertleri, zirai ilaçları kullanıma hazırlama, ilaçlama veya ambalajlarından kaynaklı olarak sağlık sorunu yaşamıştır. Zirai ilaçlardan kaynaklanan sağlık sorunlarının ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda bu oran oldukça yüksek olarak değerlendirilmiştir.

Projenin amaçları

Projede ulaşılmak istenen amaçları ise şöyle sıralandı; tarımsal mücadele ilaçlarının yerinde ve doğru kullanımı ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması. Gereksiz ve ihtiyaçtan fazla ilaç kullanımının önlenmesi ve böylece tarımsal girdilerin azaltılarak maliyetin düşürülmesi. İlaçlama aşamaları sırasında alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgi seviyesinin yükseltilmesi. Boş tarımsal mücadele ilaç ambalajları için sürdürülebilir bir toplama ve bertaraf modeli ortaya koyulması. Proje uygulama alanı olarak seçilen köylere boş tarım ilacı ambalajlarını toplamak amacıyla toplama istasyonları yapılması. Boş tarımsal mücadele ilaç ambalajlarının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin önlenmesi. Zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğinin önlenerek toprak ve su kaynaklarının korunması. Tehlikeli atık olarak nitelendirilen tarımsal ilaç ambalajlarının evsel katı atıklarla karışarak tehlikeli atık hacminin artmasının önüne geçilmesi.

Yapılan faaliyetler

Tarımsal mücadele ilaçlarının mevcut kullanım miktar ve çeşitlerinin belirlenmesi, Boş tarım ilacı ambalajlarının tür boyut ve mevcut durumunun tespit edilmesi. Bu iş paketinde uygulama alanı olarak seçilen köylerde ki nüfus, tarımsal üretim miktarı, ürün çeşidi bilgileri ilgili kurumlardan temin edilerek ve saha ziyaretleri yapılarak belirlenmiştir. Ayrıca uygulama sahasındaki köylerde çiftçilere ve tarım ilacı satan işletmelere uygulan anket çalışması ile tarım ilacı kullanım miktarları, kullanılan tarım ilaçlarının türleri, ilaç ambalajlarının boyutu ve türü (cam, metal, karton, plastik vb.) ve sahadaki mevcut bertaraf yöntemi tespit edilmiştir. Yine bu iş paketinde konu ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla proje ile ilgili tanıtıcı afişler hazırlanacak ve uygulama sahasındaki köylere asılmıştır. Proje kapsamında ki eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu iş paketi projenin başarıya ulaşmasındaki anahtar çalışmaları kapsamakta, ilaç uygulamalarında alınması gereken güvenlik önlemleri ve uyulması gereken kurallar, ilaçlama sırası ve sonrasında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, tarımsal mücadele ilaçlarının etkili kullanımı, dünyada tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı ve güncel ilaçlama teknolojileri, ilaçlamada kullanılan makine ve teçhizat, ilaçlama konusundaki yasal mevzuat ve karşılaşılabilecek cezalar, boş tarım ilacı ambalajlarının uygun temizleme teknikleri boş tarım ilacı ambalajlarının uygun bertaraf yöntemleri ile ilgili eğitimler. Boş tarım ilacı ambalajlarının toplanması ve bertarafı için model geliştirilmesi ve uygulanması projenin son iş paketinde, proje uygulama sahası olarak belirlenen köylerde boş tarım ilacı ambalajları toplama istasyonları kuruldu. Toplama istasyonlarının tasarımı, boyutlandırılması ve inşasında birinci iş paketinde elde edilen veriler kullanıldı. Toplama istasyonlarında geçici olarak biriktirilen ambalajlar uygun bertaraf tesisine yollanacak.

Beklenen sonuçlar

Proje ile elde edilebilecek somut çıktılar ise şöyle; tarımsal üretimde kullanılan tarım ilacı miktarının azaltılması. Tarım ürünlerinin kalitesinin artması, daha sağlıklı ve güvenli tarımsal ürünlerin üretilmesi. Tarımsal üretimin önemli maliyet kalemlerinden olan ilaç giderlerinin azaltılması. Boş tarım ilacı ambalajlarının toprak ve su kaynaklarına olan etkilerinin azaltılması.

Tarım ilaçları ve boş ambalajlarının yol açtığı sağlık sorunlarının azaltılması. Boş ilaç ambalajlarının geri dönüşümünün sağlanması. Tarım ilacı kalıntılarının evsel katı atıklar için ayrılmış çöp bidonlarındaki atıklara bulaşarak tehlikeli atık hacmini artırmasının önüne geçilmesi. Tarım ilaçlarının arıcılığa verdiği zararların azaltılması. Tarım zararlıları ile biyolojik mücadele yöntemlerinin özendirilmesi ve ekolojik tarım uygulamalarına katkı sağlanması. Projenin gerçekleşmesi için verdikleri katkılardan dolayı başta projenin finasmanını sağlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

‘Sahip çıkılmalı’

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Bal, “SASKİ olarak içme suların temizliği ve atık suların bertarafı konusunda çalışıyoruz. Özellikle su havzalarının korunması için tedbirler alıyoruz. Yer altı suları tehdit altında. Karasu, Geyve, Kocaali ilçelerinde atık tesisleri bertaraf için güzel çalışmalarımız var. Zirai ilaç ambalajları konusu çok önemli ancak projelerin sürdürülebilir olması şart. Bilinçsiz gübre, ilaç kullanımının önü alınmalıdır. Özellikle Sapanca su havzasında zirai ilaç kullanımı var. Çiftçiler projeye sahip çıkmalı. Çevre olayları uzun sürede etki gösterir. Çevre ile ilgili uygulama ve denetim eksikliği var” dedi.

Tehlikeli atık

Sakarya Tarım İlacı Ambalajları Yönetim Modeli konusunda Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Yüksek Mühendisi Mustafa Yurtan, ise, “İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen enfeksiyon yapıcı tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, parlayıcı korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara ‘tehlikeli atık’ denir. Yönetimleri özel yöntemler gerektiren atık yağ, tıbbi atıklar, PCB/PCT içeren atıklar, atık akü-pil ve elektronik atıklar gibi tehlikeli atıklar Özel Atık olarak tanımlanmakta olup, ayrıca yönetmelikleri bulunmaktadır. Amaç; tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertaraf edilmesine kadar çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasıdır.  Bertaraf edenin yükümlülükleri taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek, tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmak, tesisin kapatılması için kapatma planını yaparak 180 gün önceden Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür” dedi.

‘Böcekler ölüyor’

Zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bertarafı yasal mevzuat ve teknik uygulamalar konusunda Nuhoğlu Mühendislik Genel Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Nusret Nuhoğlu, “Etkisiz hale getirilecek atıklar sistemli şekilde bertaraf edilmeli” dedi. Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, “Doğada bir sürü yararlı böcekler var, bu böcekler hep ölüyor ama bunun öldüğünü kimse görmüyor, çünkü böceklerin bir sahibi yok, birliği yok hiçbir şeyi yok. Ama arıların ölülünde üyelerimiz bizleri arıyor ve bizde kovanların olduğu yere gidip kontrol ediyoruz. Ölen arılar için yetkilileri uyarıyoruz. Tarlaya ve bahçeye atılan bu ot ilacı sonucunda arıların ölümüne sebebiyet vermektedir. Daha evvel Tarım Müdürlüğü’ne yazı yazdık ama bir sonuç alamadık, ilgisiz kaldı. En azından Mayıs ayının 1’ne kadar ot ilacı ve diğer tarımsal ilaçlarının kullanılmaması lazım, çünkü arıcılar kışlık yere iniyorlar. Nisan ayı içinde bulunduğumuz için yüksek yerler soğuk ve bazı yerlerde hala kar olduğu için arıcılarımız yüksek yerleri çıkmıyor. Arıcılarımız Nisan ayı sonunda yüksek yerlere çıkıyorlar” diye konuştu. Sakarya Ziraat Odası Meclis Başkanı Cevat Altun ise, “İlacı biz kullanıyoruz. Biz zehirleniyoruz. Biz ölüyoruz” dedi.

Yayınlama: 27.09.2016
Düzenleme: 30.09.2016 16:24
1.335
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.