Site Rengi

DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sakarya 22°C
Gök Gürültülü
geyve nöbetçi eczanelerSafıbey’de 49 Yıllığına Kiralık Arazi

15 Şubat Son!

Sakarya Defterdarlığı mülkiyeti Hazineye ait Karasu , Geyve, Pamukova, Hendek ve Arifiye ilçelerin de bulunan 150 dönümlük araziyi yatırım için 49 yıllığına satışa çıkartıyor

Sakarya Defterdarlığı tarafından yapılan ilanda; “Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir” denildi.

15 şubat son gün

Bahsi geçen taşınmazların toplam değeri 6.875.022,45 TL olurken, en yüksek değere sahip taşınmaz Arifiye’de yer alan 17 dönümlük arsa oldu. İl Defterdarlığı tarafından yayımlanan Yatırım Teşvik İlanı için son müracaat tarihi 15 Şubat Perşembe günü olarak duyuruldu.

5 ilçeden ihale çıkacak olan taşınmazlar:

Geyve-Safibey/ 40.365,23 m2- 1.412.784,00 TL

Karasu-Deniz/ Köyü 9.625,00 m2- 452.375,00 TL

Karasu-Deniz/ Köyü 16.750,00 m2- 1.005.000,00 TL

Hendek-Soğuksu/ 9.950,00 m2- 119.400,00 TL

Hendek-Soğuksu/ 7.150,00 m2- 85.800,00 TL

Hendek-Soğuksu/ 13.100,00 m2- 157.200,00 TL

Pamukova-Gökgöz/ 38.266,87 m2- 1.339.340,45 TL

Arifiye-Arifiye/ 17.716,33 m2- 2.303.123,00 TL

Teşvikten Yararlanma Şartları :

1 -Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar.

2 – İrtifak Hakkı veya Kullanma İznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarının 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirasından az olmamak kaydıyla taşınmazın rayiç değerinin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen kriterler ile asgari sabit yatırım ve asgari kapasite şartlarını taşıması, talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan.

3 -Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda taahhüt içermeyen özkaynağa sahip olan. (- Yatırım teşvik belgesi / yatırım bilgi formunda yer alan sabit yatırım tutarının % 20 sini karşılayacak net özkaynak tutarının ödenerek muhasebeleştirilmesi halinde nakden ödenen tutarları için kasa kayıt belgesi ve/veya banka dekontlarının eklenmesi gerekmektedir. Herhangi bir taahhüt ve banka hesap blokesi kabul edilmeyecektir.

4- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri teşvikinden yararlanabilecektir.

5- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

6- 1, 2, 3, 4,7 ve 8 inci sıradaki taşınmazlara 5403 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapımına izin verilebilecek yapı ve tesisilerin yapılabileceği sektörler için müracaat edilmesi

Başvuru Şekli ve Bilgiler:

1- Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne tutanak düzenlenmek suretiyle teslim eder. Bilgi ve formlar www.milliemlak.gov.tr adresinden de temin edilebilir.Ek-2’deki belgelerden olan son üç yıla ait karşılaştırmalı bilançonun ilgili Vergi dairesince; geçmiş yıla ait kesin mizan ile cari yıla ait geçici mizanın Mali müşavirce onaylı olması gerekmektedir. – Vaziyet Planı; 1/200 veya 1/500 ölçekli parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği varsa tüm imar koşullarının işlendiği taşınmazlar üzerine yapılacak bütün yapıların ve yatırım için gerekli açık sahaların ölçülerinin ve alanlarının belirtildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

2- Yatırımcının vergi borcu olmadığına dair belgenin ( “Kamu İhale Kurumu mevzuatına göre vergi borcu bulunmamaktadır.” yazısı kabul edilmemektedir.) yeni tarihli olması gerekmektedir.(Herhangi bir mevzuat içermeyecek şekilde olmalıdır.)

3- Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 2.000,00 (İkibin) TL yatırarak, alındı makbuzunun diğer belgelerle birlikte Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne verilmesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

5- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

6 – Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir. 7- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere yönelik uygulama projelerinin yaptırılması gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşleri yatırımcıya aittir.

8– Taşınmazların hukuki ve diğer nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar.

9 – İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin www.sakaryadefterdarligi.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ve (0 264 251 35 88) nolu telefondan bilgi alınabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.