Geyve’de SASKİ için kamulaştırma

Geyve’de SASKİ için kamulaştırma

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Geyve’nin Epçeler mahallesinde 756 ada 3 parsel sayılı 1.189,39m2 lik taşınmazın 103,75 m2’lik kısmına ilişkin kamulaştırma kararı aldı.

Konuyla ilgili yayınlanan ilan şöyle;

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü talepli kamulaştırma duyurusu

T.C. GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/318 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/318 Esas numarası üzerinden, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, davalı Y.K. davalı gösterilmek üzere Sakarya ili, Geyve ilçesi, Epçelermah. Perçik yeri mevkii, 756 ada 3 parsel sayılı 1.189,39m2 lik taşınmaza ilişkin, Mülkiyeti davalıya ait yukarıda belirtilen taşınmazın 103,75 m2’lik kısmına ilişkin SASKİ Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu’nun 26/01/2021 tarih ve 2021/018 sayılı Kararı ile 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. Maddesi hükmü uyarınca idare lehine kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen taşınmaz hakkında davalı Y.K.’ya, idare tarafından Kamulaştırma Kanunun 8/1 maddesi gereği satın alma usulünün uygulanması için yapılan kanuni prosedür olumsuz sonuçlandığından ve davalı ile davacı idare ile uzlaşmadığından SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18/05/2022 tarihinde mahkememize Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereği irtifak kamulaştırma Bedelinin Mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili davası açılmış olup, duruşma günü 06/07/2022 günü saat 11,35’e bırakılmıştır.
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgilinin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda husumetin SASKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 06/07/2022 günü saat 11,35′ de Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur.

Yayınlama: 14.06.2022
Düzenleme: 15.06.2022 11:48
1.365
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.