DOLAR 8,8689
EURO 10,4740
ALTIN 499,21
BIST 1.385
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sakarya 26°C
Az Bulutlu
Sakarya
26°C
Az Bulutlu
Pts 25°C
Sal 24°C
Çar 22°C
Per 19°C
geyve nöbetçi eczaneler
Devlet Hastanesi İnşaatında Sorunlar Aşıldı. Sözleşme İmzalanıyor.

07.08.2015
399
A+
A-

Sorunlar Aşıldı. İlk Kazma İçin Bekleniyor.

geyve-40-yataklı-devlet-hastanesi-projesi-ihalesi-inşaatı-11Yeni 40 yataklı Geyve Devlet Hastanesi inşaatı ihalesindeki sorunlar giderildi.

Sağlık Bakanlığınca 29.Nisan.2015 tarihinde ihalesi yapılan ancak ihaleye katılan firmalar tarafından yapılan itirazlar nedeniyle bir türlü sonuçlandırılamayan yeni Geyve Devlet Hastanesi İnşaatı ihalesinde sorunlar aşılarak sözleşme imzalanma aşamasına gelindi.

Yaklaşık 3 senedir konuşulan ancak arazi üzerinde yapılan imar ve proje tadilatı nedeniyle bir sefer ertelenen Devlet Hastanesi İhalesi için geçtiğimiz Nisan ayında yapılmış, ancak firmanın bir tanesinin ihale komisyonuna itirazda bulunması sonucu sözleşme imzalanması ertelenmişti.

İhaleye katılan firmanın itirazını 14.07.2015 tarihinde toplanarak karar bağlayan ihale komisyonu firmanın yaptığı itirazı reddetti. Böylece ihaleyi alan firma ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.

Bu Arada Geyve Devlet Hastanesi inşaatının başlayacağı alana denk gelen arazide bulunan ağaçlarda kesim işlemi için işaretleme çalışmaları başladı.

Erdinç TUNA-Geyvemedya.com

geyve-devlet-hastanesi-insaati-

İTİRAZ SONUCU RAPORU
Toplantı No : 2015/043
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 14.07.2015
Karar No : 2015/UY.III-2000
Şikayetçi: Bartur Yapı İnşaat A.Ş
İhaleyi Yapan Daire: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Başvuru Tarih ve Sayısı: 24.06.2015 / 53212
Başvuruya Konu İhale:
2015/34755 İhale Kayıt Numaralı “Sakarya Geyve Devlet Hastanesi (40 Yatak) Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:
BAŞVURU SAHİBİ:Bartur Yapı İnşaat A.Ş.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
Çankaya/ANKARA
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2015/34755İhale Kayıt Numaralı “Sakarya Geyve Devlet Hastanesi (40 Yatak) Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2015tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sakarya Geyve Devlet Hastanesi (40 Yatak) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bartur Yapı İnşaat A.Ş.nin11.06.2015tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 3.06.2015tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince24.06.2015tarih ve 53212sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2015tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2015/1666 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira idarece belgelerinin kat veya arsa karşılığı inşaat işi ile ilgili düzenlenmiş bir belgeymiş gibi, belge tutarının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde öngörülen bedeller üzerinden hesaplanan tutarın % 60’ı oranında değerlendirildiği, hâlbuki sunulan iş deneyim belgesinin yetkili bir kuruluş tarafından bedel içeren ve hakediş esasına dayalı olarak yükleniciye nakdi yapılan ödemeler karşılığında gerçekleştirilen bir yapım işine ilişkin hasılat paylaşımı sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlendiği, dolayısıyla belge tutarının tamamının değerlendirmeye esas alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… ihale kararımızda belge geçerli kabul edilip, bedeli mevzuat hükümlerine göre sorguya tabi tutulup yeniden bir bedel oluşturulması gerekliliğine binaen idaremizin yaptığı yazışmalarla elde edilen bilgiler neticesinde iş deneyim belgesi için yeni bedel bulunmuştur. Belgenin geçerliliğine ait itiraz konusunun yersiz olduğu, deneyim belgesinin değerlendirmeye alındığı ve cari mevzuata hükümlerince ve idarece Emlak Konut’la yapılan tarih sayılı yazışmalar sonucu iş deneyim bedeli yeniden hesaplandığı ve … asgari iş deneyim bedelini tamamlayamadığı görüldüğünden itirazın yerinde olmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce Düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

(5) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, Olarak düzenlenir.”

“Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi.

b)(Değişik:RG-7/6/2014-29023) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilenişlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;
ç) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden, belirlenir.

(6) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.”
“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…
c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,
1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen B / III grubu bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemeleri yapılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında idari şartnamenin 7.5.1’inci maddesi gereği olarak Bartur Yapı İnşaat Anonim Şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip Murat Pektaş adına inşaat mühendisi meslek ve görev unvanı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından “İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ile ilgili olarak düzenlenmiş 17.09.2013 tarihli iş denetleme belgesinin [“Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar: 2 kişi”, “İlk sözleşme bedeli: 180.000.000,00 TL”, “Toplam sözleşme bedeli: 192.000.000,00 TL”,“Gerçekleştirilen iş tutarı: 183.456.000,00 TL”, “Sözleşme tarihi: 26.11.2008”, “İşin geçici kabul tarihi: 24.05.2013”,“İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu: İnşaat imalatlarıyla ilgili bölümler”, “İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı: 183.456.000,00 TL (İnşaat imalat: %80,96 …)”,
“İlgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı: 49.508.659,20 TL”] sunulduğu, 08.06.2015 tarihli ihale komisyon kararında “… Bartur Yapı İnşaat A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu, İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.den alınmış olan iş deneyim (iş denetleme) belgesinin teyidi için daha önceden idaremiz tarafından yazışmalar neticesinde idaremiz arşiv kayıtlarında bulunan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin 04.05.2015 tarih ve … 5191 sayılı resmi yazı ve eklerinden, iş deneyim belgesinin tutarı Yapım İşi İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin 46.6’ncı maddesine göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümünün (152.622,00 m^2 ) sözleşmenin imzalandığı yıla (2008) ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması ile 77.661.344,00 TL bulunmuştur.

İş denetleme belgesinde inşaat imalatları işin %80,96’sını oluşturduğundan bu oran ile çarpılmasıyla inşaat mühendisine düşen miktar 62.874.624,10 TL olarak bulunmuştur.

Hesaplanan bedelin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
Diğer taraftan idarece gönderilen ihale işlem dosyasında,
İhale komisyonu kararında atıf yapılan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin 04.05.2015 tarihli yazının ekinde, iş denetleme belgesinin ilgili olduğu işe ilişkin yapı ruhsatı tarih ve sayılarını, pafta, blok ve ada/parsel sayılarını, yapı cins ve sınıfları ile inşaat alanlarını gösterir “Yapı Ruhsatları İcmali” başlıklı belgenin ve belgede sayılan yapı ruhsatlarının,

Ayrıca Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ile Türkerler İnş. Tur. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. – Durmaz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. – İzka İnş. Taah. Müh. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Yüklenici) arasında “İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ile ilgili olarak 26.11.2008 tarihinde imzalanmış sözleşmenin,

Aynı sözleşme kapsamında 11.05.2011 ile 12.12.2014 tarihleri arasında düzenlenmiş 1 ila 20 (kesin) sayılı “İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanakları” ile ekleri “Ödemeler İcmal Sayfaları”nın, 24.06.2014 onay tarihli kesin kabul tutanağının bulunduğu;

Belirtilen belgelerden, İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi’nde “…

Madde 3. Sözleşme’nin konusu:

Parsel bilgileri:

Şirket tarafından ihale edilen ve yukarıda parsel bilgileri verilen arsa / arsalar üzerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Esasları Tebliği, ilgili mevzuatın amir hükümleri ve Şirket’in onaylayacağı projeler uyarınca, tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak (Sözleşme konusu iş ile ilgili her ne ad altında olursa olsun hiçbir gider Şirket’çe karşılanmayacaktır) üzere ‘İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi

4.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle yapılmasına yönelik olarak, Sözleşme, Şartnameler ve ekleri doğrultusunda;

1. Altyapı dahil olmak üzere Sözleşme konusu iş’e ilişkin gerekli tüm plan ve projelerin hazırlanması, Şirket onayı alındıktan sonra ilgili Belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması,

2. Onaylı projelerine göre, Sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda; üst yapı (bağımsız bölüm, sosyal donatı vb) inşaatlarının yapılması,

3. Madde

6. Sözleşme’nin türü ve bedeli:
Bu sözleşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesi olup,
Yüklenici teklifinde;
Satış Toplam Geliri (STG) olarak öngördüğü 240.000.000,00 YTL … + KDV üzerinden, Şirket Payı Gelir Oranı (ŞPGO) olarak % 25 … oranı karşılığı, asgari Şirket Payı Toplam Geliri (ŞPTG) (Arsa Bedeli Karşılığı) olarak Şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği 60.000.000,00 YTL … + KDV üzerinden akdedilmiştir.

Madde 7. Kesin teminat:

Bu işe Kesin Teminatı; Satış Toplam Geliri (STG)’nin %4’ü olan; 9.600.000,00 TL …’dır. SGT tutarında artma olması halinde, Yüklenici kesin teminatını, hesaplanan SGT tutarına göre artıracaktır.

Madde 9: Toplam gelirin paylaşılması ve şirket payı toplam gelirinin ödenmesi:

3. Rayiç değer tespiti ve Satış Toplam Geliri’nin belirlenmesi:

İlk inşaat ruhsatlarının alınmasını takiben satışa esas bağımsız bölümlerin rayiç değerlerini, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları esaslar tebliği ve ilgili mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu listesine kayıtlı bağımsız Ekspertiz Firmalarına giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere Şirket’ce yaptırılan ekspertiz değerleri oluşturur.
Bağımsız bölümlerin satış fiyatları ise madde 12.5’deki hükümler uyarınca belirlenir.

Madde 10. Yüklenicinin payının ödeme şekli:

Yüklenici payı, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 1’er aylık periyodik aralıklarla, Payı nispetinde ve Madde 11’deki esaslar dahilinde ödenecektir. Vadeli satılan bağımsız bölümlerin taksit ödemelerinin kesin kabul tarihlerini aşması halinde (iş süresinde olduğu gibi taksitler Şirket hesabına yatırılacağından), kesin kabul tarihini aşan ve ay içinde Şirket hesabında toplanan hasılat içindeki Yüklenici payı, takip eden ayın il 5 … iş günü içinde Yüklenici hesabına geçilecektir.

Madde 11. Satış hasılatı kullanma yöntemi:

3. Taahhüt konusu işlerin gerçekleştirme seviyelerinin tespitinde bu Madde’de belirlenen pursantaj oranları kullanılacaktır.

4. Taahhüt konusu işlerin inşaat seviye tespiti, Yüklenici’nin talebi üzerine düzenlenecek ‘İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağı’ ile yapılacaktır. İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağında yazılacak yüzde oranları şayet aşağıdaki tabloda yazılı yüzde oranlarından farklı olursa, aşağıda yazılı tablodaki yüzde oranları baz alınarak yapılacak enterpolasyon neticesinde bulunacak yüzde oranları üzerinden ödeme yapılacaktır.

5. Satış gelirlerinden dolayı bankada toplanan paranın YPTG tutarı, taahhüt konusu işlerin ilerlemesine paralel olarak aşağıdaki oranlar dahilinde Yüklenici’ye ödenir.

5. Bağımsız bölümlerin satış yöntemi, şartları ve fiyatları her satış döneminde Yüklenici tarafından belirlenecek, Şirket’ce onaylandıktan sonra geçerlik kazanacaktır. Şirket gerek gördüğü takdirde onay vermiş olduğu satış yöntem, şart ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yüklenici satış yöntemi, şartları ve fiyatlarında şirket onayı almak şartıyla değişiklik yapabilir. Bu hükümden hareketle, bağımsız bölümlerin satış fiyatları, madde 9.3’de belirtildiği şekilde Şirket’ce tespit ettirilen rayiç değerlerden düşük olamaz. ” hükümlerinin yer aldığı,

“İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanakları” ve ekleri “Ödemeler İcmal Sayfaları”ndan,
11.05.2011 tarih ve 1 sayı ila 23.08.2013 tarih ve 19 sayılı İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanakları (ve ekleri Ödemeler İcmal Sayfaları) ile, sözleşmede 256.000.000,00 TL olarak öngörüldüğü belirtilen Satış Toplam Geliri üzerinden, %25 Şirket Payı Gelir Oranına göre belirlenen Şirket Payı Toplam Geliri düşülmesi suretiyle bulunan Yüklenici Payı Toplam Geliri esas alınarak, sözleşmenin 11. maddesinde yer alan pursantaj oranları doğrultusunda belirlenen Taahhüt Konusu İşlerin Gerçekleştirilme Seviyesi oranına göre hesaplanan Yüklenici Payı Toplam Geliri’nden cezalar hariç serbest bırakılan tutarların dönemler halinde yükleniciye ödendiği,

İş deneyim belgesinin düzenlendiği 17.09.2013 tarihi itibari ile (18 ve 19 sayılı İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanakları ve ekleri Ödemeler İcmal Sayfalarına göre yapılan ödemeler hariç tutulduğunda) Yüklenici Payı Toplam Geliri’nin (iş deneyim belgesinde belirtilen gerçekleştirilen iş tutarının) 183.456.000,00 TL (135.150,00 TL tutarındaki cezalar hariç tutulduğunda 183.320.850,00 TL) olduğu, 12.12.2014 tarih ve 20 (Kesin) sayılı İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağı ve eki Ödemeler İcmal Sayfası itibariyle de 284.659.252,76 TL olarak gerçekleşen (güncel) Satış Toplam Geliri üzerinden, %25 Şirket Payı Gelir Oranına göre belirlenen Şirket Payı Toplam Geliri düşülerek bulunan 213.494.439,57 TL (135.150,00 TL tutarındaki cezalar hariç tutulduğunda 213.359.289,17 TL) Yüklenici Payı Toplam Geliri’nin ödenmiş olduğu,

Kesin kabul tutanağından 24.05.2013 tarihinde geçici kabulü yapılan sözleşme konusu işin kesin kabulünün 24.06.2014 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla iş deneyim belgesinin ilgili olduğu Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ile Türkerler İnş. Tur. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. – Durmaz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. – İzka İnş. Taah. Müh. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Yüklenici) arasında imzalanan sözleşmenin, “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi” olduğu; söz konusu sözleşmenin uygulanması kapsamında, parsel bilgileri verilen arsalar üzerinde belgeyi düzenleyen idarenin onayladığı projelere göre ve “Sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda üst yapı (bağımsız bölüm, sosyal donatı vb.) inşaatlarının yapılması” ile ilgili tüm giderlerin bedelinin yükleniciye, (yapılması planlanan veya yapılan) bağımsız bölümlerin satışları ile ilgili elde edilen her türlü gelirden oluşan Satış Toplam Geliri üzerinden (% 25 Şirket Payı Toplam Geliri çıkartılarak) belirlenen Yüklenici Payı Toplam Geliri’nden ödendiği; bu şekilde iş deneyim belgesinin düzenlendiği tarihte Yüklenici Payı Toplam Geliri’nden ödenen toplam tutarın 183.456.000,00 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Bu duruda ilgili “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi”nin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “arsa karşılığı inşaat işlerine” ilişkin olduğu; nitekim sözleşmenin 6’ncı maddesinde yer verilen bedelin, idarenin sahip olduğu arsaların satış geliri karşılığında bu arsalarda inşaat işlerinin yükleniciye yaptırılması amacıyla, gerçekleştirilecek yapım işi ile ortaya çıkacak bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin, arsa sahibi idareye ve yapım işini tüm maliyetleri ile üstlenen yükleniciye düşecek bölümlerine ilişkin olduğu, bu bakımdan yükleniciye yapılan ödemelerin de ilgili proje ile yaratılan gelirin sözleşmede öngörülen oranda ve pursantajlar doğrultusunda belirlenen Taahhüt Konusu İşlerin Gerçekleştirilme Seviyesine göre yapıldığı, dolayısıyla idarece sözleşme süresince yapılan ödemenin yapım işinin proje ve şartnamelere uygun olarak yapılmasının tüm maliyeti ve yüklenici kârı yanında gayrimenkulün (bağımsız bölümlerin) rayiç değeri kapsamında yaratılan geliri de içerdiği dikkate alındığında, Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunulan arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre değerlendirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Bu nedenle ihale sunduğu iş deneyim (denetleme) belgesinin, belgeyi düzenleyen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nden alınan belgenin ilgili olduğu işe ilişkin yapı ruhsatı tarih ve sayılarını, pafta, blok ve ada/parsel sayılarını, yapı cins ve sınıfları ile inşaat alanlarını gösterir “Yapı Ruhsatları İcmali” ve yapı ruhsatlarına göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin altıncı fıkrası ve 48’inci maddesinin altncı fıkrasının (b) bendi uyarınca değerlendirilmesi suretiyle idari şartnamenin 7.5.1 maddesinde istenen asgari iş deneyimini sağlamadığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

YORUMLAR

 1. MİSAFİR dedi ki:

  “Yaş ağaç kesenlerin mutlak Cehennem yeri!

  Niyyetin kesmek için Allah’tan kork, dön geri”

  Bunca âyet hadisler, veriyorlar tek haber

  Ağaca kıyanlardan yüz çevirir PEYGAMBER!

  Ağaç kesecekler ive bunlara sebep olanları Allah’a havale ediyorum.

  1. muhammet dedi ki:

   Allah askına sacma sapan konusma dınıne bu kadar dıkkat edıyorsan gıt surıye ıcın nyanmar ıcın dua et

  2. İsim * dedi ki:

   Ne güzel memleket ya. Bir Allahın kulu da hayırlı bir şey söylememiş bırakın hayır okumayı bir tanesi cehenneme sevketmiş herkesi. Zannedersin herkesin amel defterlerini bu zat-ı muhterem tutuyor. Bir diğeri baldan kaşıktan söz eder diğeri seçimden. Otur klavye başına ağzından tek kelime hayırlı birşey çıkmasın ona buna saldır. Yapılmaya çalışılan işi, emeği bir çırpıda göm ondan sonra peygamberden kitaptan bahset. Sonra bu memlekete neden hizmet yapılmıyor. Hendek akyazı karasu sapanca çoktan tamamladılar hastanelerini ve layık oldukları hizmeti almaya başladılar. Sizde burda klavye delikanlılığı yapın hala, daha çok beklersiniz hizmeti. Geyve halkı herşeyin en iyisine layık ama bunlar gibi insanlar yüzünden hizmet gelmez buraya yada böyle geç gelir. Bir çift sözde haberi ve altındaki yorumları okuyup ta bu tip insanlara tepki göstermeyenlere söylemek isterim neden susuyorsunuz hizmet sizler için bizler için yapılıyor. Ota boka yorum yazacağınıza bunlara yazında bir işe yarasın…

 2. misafir dedi ki:

  Hahahaaa gene yakında seçim vaaaaar.Geyvelilere duyurulur.

 3. birisi dedi ki:

  BİR KAŞIK BAL GEYVELİMİZİN AĞZINA