2B arazileri için yeni bedeller açıklandı.

2B arazileri için yeni bedeller açıklandı.

2B arazileri için yeni bedeller açıklandı.
2B arazilerinin satışını yeniden düzenleyen kanun teklifi komisyondan geçti.

2b_arazileri_icin_yeni_bedeller_aciklandi_8936

 

Tarımda kullanılan 2-B arazilerinin satışında vade süresi ve rayiç bedel oranını yeniden düzenleyen kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı komisyonda, 2-B arazilerinin satışına ilişkin Ak Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar ve arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifi ile CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin aynı konudaki kanun teklifi birleştirilerek ele alındı. Görüşmelere, Bayraktar’ın kanun teklifi üzerinden devam edildi.

HAMZAÇEBİ: DÜZENLEME GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM
Bayraktar, 2-B arazilerinin satışına ilişkin çıkarılan kanunun uygulama safhasında yeniden yapılması gereken güncelleştirmelerin ortaya çıktığını, bu nedenle kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Nusret Bayraktar, 2-B gibi kapsamlı bir konuda belli aralıklarla değişiklik yapılmasının normal olduğunu ifade etti.

Akif Hamzaçebi ise konuyla ilgili çıkarılan kanunun Genel Kurul görüşmelerinde, bu düzenlemenin vatandaşın ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu, bu nedenle yeni bir düzenlemenin yine Meclis’e getirileceğini söylediğini anımsattı. Bu konuda haklı çıktığını belirten Hamzaçebi, komisyonda görüşülen teklifin de yetersiz olduğunu, bunun da daha sonra yeniden ele alınacağını dile getirdi. Görüşmelerin ardından, kanun teklifi, yapılan bazı değişikliklerle kabul edildi.

RAYİÇ BEDELİN YARISI ALINACAK
Teklife göre, tamamen tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yerler için, taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin, geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si olarak hesaplanacak.

SATIŞ BEDELİ HANGİ ORANDA NASIL ÖDENECEK
Satış bedelinin, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10’u, diğer yerler için yüzde 20’si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tahsil edilecek. Kalan tutar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir ala sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

YANLIŞ BEYANDA BULUNANDAN FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK
Bu arazilerin tarımsal amaçla kullanılmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde 70’i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte hak sahibinden tahsil edilecek. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesisler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu-özel işbirliği modeli ile yaptırılabilecek.

SAĞLIK VE EĞİTİM TESİSİNE SADECE AĞAÇLANDIRMA BEDELİ
Sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu-özel işbirliği modeli çerçevesinde yaptırılması ya da mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili Bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek. Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak. Bu kapsamdaki izinler, öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az iki katı alan, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne, ağaçlandırmak üzere tahsis edilecek.

Yayınlama: 27.02.2013
1.470
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.