Hoşgeldiniz  

Geyve Medya | 19 Ocak 2014 | Alt Haberler, Ekonomi, Geyve, Gündem, Köyler

Muhtarlık yarışını kızıştıracak zam…

muhtar_maaslari_yuzde_100e_yakin_artti_bae29Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı 15 Ocak’tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 877 liraya çıkacak.

30 Mart’ta muhtar seçilenler ilk kez asgari ücret düzeyinde maaş almaya başlayacak.

Muh­tar öde­nek­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sıy­la ba­zı ka­nun ve ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler­de de­ği­şik­lik ya­pan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­dı. Ka­ra­ra gö­re muh­tar öde­nek­le­ri 15 Ocak 2014’ten iti­ba­ren ge­çer­li ol­mak üze­re yüz­de 100 ar­tı­rı­la­rak 5 bin 700 olan gös­ter­ge ra­ka­mı 11 bin 400’e yük­sel­til­di. Bu­na gö­re ha­len 438 li­ra olan muh­tar öde­ne­ği 877 li­ra­ya çık­tı.

23 mil­yon­luk ma­li­yet

Tür­ki­ye­’de ha­len 53 bin­den faz­la ma­hal­le muh­ta­rı var. Muh­tar öde­nek­le­ri­nin as­ga­ri üc­re­te eşit­len­me­si yö­nün­de da­ha ön­ce çe­şit­li ya­sa tek­lif­le­ri su­nul­muş­tu. Ye­ni zam­lar­la bir­lik­te muh­tar­la­rın öde­ne­ği as­ga­ri üc­re­tin de üze­ri­ne çık­mış ol­du. Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re zam­mın büt­çe­ye ay­lık fa­tu­ra­sı 23,4 mil­yon li­ra­yı aşa­cak.

1761 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kişilere ve Kurumlara karşı saygı kurallarına uymayan yorumlar yayınlamayacaktır.

Muhtarlık yarışını kızıştıracak zam… için 3 Yorum

  1. misafir diyor ki:

    beldelerin kapatılmasıyla tek muhtarlığa düşülecek hesap hatası yapmışsınız daha devlet kara geçiyor muhtar sayıaı azalıyor

  2. ozer diyor ki:

    misafir haklı. kaç tane belde kapatıldı tek muhtarlığa düştü.mesela alifuatpaşa 4 mahalleydi muhtarlıkta, teke düştü.gerçi alifuatpaşa yı Abdullah Güney alır, başka rakip göremiyorum.gönül isterki hep böyle efendi , dürüst , çalışkan insanlar kazansın her yerde.

  3. pasa_54 diyor ki:

    özer sana kesinlikle katılıyorum..senelerdir hiçbir çıkar gözetmeden hizmet için çalışan insanların hakkıdır bu seçim..inşallah nitelediğin kişilikte insanlar kazanır..benim tahminim de Alifuatpaşa için Abdullah Bey dir…

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

EN SON HABERLER

© Geyvemedya.com 2011 - 2015 . Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle