Hoşgeldiniz  

Geyve Medya | 19 Ocak 2014 | Alt Haberler, Ekonomi, Geyve, Gündem, Köyler

Muhtarlık yarışını kızıştıracak zam…

muhtar_maaslari_yuzde_100e_yakin_artti_bae29Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı 15 Ocak’tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 877 liraya çıkacak.

30 Mart’ta muhtar seçilenler ilk kez asgari ücret düzeyinde maaş almaya başlayacak.

Muh­tar öde­nek­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sıy­la ba­zı ka­nun ve ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler­de de­ği­şik­lik ya­pan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­dı. Ka­ra­ra gö­re muh­tar öde­nek­le­ri 15 Ocak 2014’ten iti­ba­ren ge­çer­li ol­mak üze­re yüz­de 100 ar­tı­rı­la­rak 5 bin 700 olan gös­ter­ge ra­ka­mı 11 bin 400’e yük­sel­til­di. Bu­na gö­re ha­len 438 li­ra olan muh­tar öde­ne­ği 877 li­ra­ya çık­tı.

23 mil­yon­luk ma­li­yet

Tür­ki­ye­’de ha­len 53 bin­den faz­la ma­hal­le muh­ta­rı var. Muh­tar öde­nek­le­ri­nin as­ga­ri üc­re­te eşit­len­me­si yö­nün­de da­ha ön­ce çe­şit­li ya­sa tek­lif­le­ri su­nul­muş­tu. Ye­ni zam­lar­la bir­lik­te muh­tar­la­rın öde­ne­ği as­ga­ri üc­re­tin de üze­ri­ne çık­mış ol­du. Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re zam­mın büt­çe­ye ay­lık fa­tu­ra­sı 23,4 mil­yon li­ra­yı aşa­cak.

2511 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kişilere ve Kurumlara karşı saygı kurallarına uymayan yorumlar yayınlamayacaktır.

Muhtarlık yarışını kızıştıracak zam… için 3 Yorum

  1. misafir dedi ki:

    beldelerin kapatılmasıyla tek muhtarlığa düşülecek hesap hatası yapmışsınız daha devlet kara geçiyor muhtar sayıaı azalıyor

  2. ozer dedi ki:

    misafir haklı. kaç tane belde kapatıldı tek muhtarlığa düştü.mesela alifuatpaşa 4 mahalleydi muhtarlıkta, teke düştü.gerçi alifuatpaşa yı Abdullah Güney alır, başka rakip göremiyorum.gönül isterki hep böyle efendi , dürüst , çalışkan insanlar kazansın her yerde.

  3. pasa_54 dedi ki:

    özer sana kesinlikle katılıyorum..senelerdir hiçbir çıkar gözetmeden hizmet için çalışan insanların hakkıdır bu seçim..inşallah nitelediğin kişilikte insanlar kazanır..benim tahminim de Alifuatpaşa için Abdullah Bey dir…

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

© Geyvemedya.com 2011 - 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle