Hoşgeldiniz  

Geyve Medya | 06 Şubat 2014 | Alt Haberler, Geyve, Manşet, Yaşam

TEMETTUAT-3( 1845 yılı Geyve’sinin sosyo-ekonomik tahlili)

yavuz-şengül

TEMETTUAT-3

Tarih bir milletin hafızasıdır; tarihini bilmeyen millet hafızasını kaybetmiş insana benzer. Türk milleti olarak, dünya tarihinde diğer milletlere nazaran köklü bir tarihi geçmişe sahibiz. M.Ö. üç yüzlü yıllardan başlayarak, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan güçlü bir tarih hazinemiz mevcuttur. Bu hazinemizi muhafaza edebilmek için hafızamızı, tarihimizi iyi okuyabilmeli, anlayıp dersler çıkarabilmeliyiz. Vatan şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un dediği gibi: “Tarih tekerrürden ibarettir. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?” İşte burada biz tarihçilere çok önemli bir görev düşüyor. Arşivlerimizde tarihimize ait ne kadar bilgi, belge varsa okuyabilmeli, anlayıp dersler çıkarabilmeliyiz ki geçmişte yaşanılan hataları tekrar etmeyelim.

Bu açıdan Osmanlı arşivi, bir devletin çok iyi örgütlenmiş bürokrasisinin, bugün üzerinde 20’den fazla milli devletin yer aldığı geniş bir alanda çok çeşitli dil, din, örf ve kültürleri, tek bir siyasal merkezden yarım bin yıl süren istikrarlı ve adil bir iradesinin icrasına ait muazzam belge koleksiyonunu ihtiva eder. Bu arşivin, belki önemli bölümü kaybolmuş ve kalanının ancak küçük bir bölümü tasnif edilmiş olduğu halde, Osmanlı tarihinin başlıca meselelerini, temel kurumlarını teşhis, takip ve hatta bir dereceye kadar izah etmek için, gerekli olan belgeleri zorluk çekmeden bulabilmemiz araştırmacılar için büyük bir avantajdır. Muazzam belge koleksiyonlarından bir bölümü olan Temettuat defterleri de içindeki bilgiler nedeni ile Geyve tarihine ışık tutacak niteliktedir. Defterlerdeki bilgilerden yola çıkarak 1845 yılı Geyve’sinin sosyo-ekonomik tahlilini kaba bir şekilde de olsa yapabiliriz.

Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1840-1845 yıllarında uygulamaya koyduğu kişilerin kazançlarına göre vergi uygulaması olan Temettü (kazanç) vergisi çeşitli zorluklar sebebiyle istenilen neticeyi verememiştir. Cumhuriyet döneminde Temettü Vergisi isim değiştirerek Varlık Vergisi olmuştur. II. Dünya Savaşı yıllarında özellikle Avrupa’da ve çevresinde savaş sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönem yaşanmıştır. Her ne kadar Türkiye savaşa etkin bir şekilde girmemiş olsa bile yine de savaşın ülkemize etkisi ekonomik anlamda olumsuz olmuştur. Ülkenin ekonomik dar boğazdan kurtulabilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere vatandaşlardan Varlık vergisi alınmasına karar verilmiştir. Hararetli tartışmalar sonucu Şükrü SARAÇOĞLU hükümeti tarafından çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu, 11 Kasım 1942 tarihinde TBMM’de 350 vekilin oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan hesaplamada 18 milyon kişinin yaşadığı Türkiye’de 3874’ü yabancı 114.368 yükümlüye toplamda 465.384.820 lira vergi tahakkuk ettirilmiş ancak 221.317.642 lira tahsil edilebilmiştir.(Bknz. Osman YALÇIN, Varlık Vergisi Kanunu ve Uygulaması, İstanbul Üniversitesi.)

Konuyla ilgili olarak dönemin sıkıntılarını daha iyi izah edebilmek için bir hikayeyi burada paylaşmak istiyorum.

SENİN YAPTIĞINI ÇORUMLU YAPMADI

Olay, İsmet İnönü zamanında yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Türkiye savaşa girdi girecek, İsmet Paşa tedbir amacı ile yeni vergiler koyar. Köylülerden mal vergisi almaya karar verir.
Vergi memurları köy köy dolaşarak köylülerden ekin ve iri baş hayvan başına vergi toplar. Çorum’un bir köyüne uğrar, köylü zaten fakirdir, mallarından devlete vergi vermek istemezler. Fakir bir köylü buna bir çare bulur. Ahırdaki tek koyununu evin bir odasına bağlayıp yorganı üzerine örtüp kapıyı kilitler. Vergi memuru, köylülerin mal sakladıklarına sıkça rastladığı için evin odalarını teker teker kontrol eder. Vergi memuru kilitli odayı zorla açtırır. Köylüye yatakta ne olduğunu sorar; köylü de hastasının olduğunu söyler.
Tabi memur buna inanmaz, yorganı kaldırınca bacakları bağlanmış koyun ile karsılaşır. Köylü ne dese dinletemez. Vergiyi vermek zorunda kalır.

Ayni memur bu sefer Kayseri’nin bir köyüne gider. Kayserili ahırdaki eşeği bir odaya götürüp ayaklarını bağlayıp aynen Çorumlunun yaptığı gibi yatağa yatırıp üzerine yorganı örter. Memurun karşılaştığı bir durum olduğu için Kayseriliye kilitli kapıyı zorla açtırır, yatakta kimin olduğunu sorar.
Kayserili, hasta babasının yatmakta olduğunu, çocuklar rahatsız etmemesi için kapıyı kilitlediğini söyler. Memur yorganı açınca eşeği görür ve :
-“SENİN YAPTIGINI ÇORUMLU YAPMADI” diyerek eşeği de vergiye tabi olarak kaydeder.

ALIPLAR, AKSEKİ, HİSARLIK, UMURBEY KARYELERİ

            Bu kısa bilgiden sonra Geyve Kazası köylerine ait bilgileri vermeye devam edelim. Aşağıda Hisarlık, Akseki, Alıplar ve Umurbey köylerine ait hane isimleri, meslekler, yetiştirilen ürünler ve hayvan miktarları belirtilmiştir.

HİSARLIK KÖYÜ

HANE NO

HANE SHİBİNİN ADI

MESLEĞİ

1

Sağa oğlu Ali Osman

Muhtar

2

Köse Hüseyin oğlu Hüseyin

Zİraat Ashabından

3

Hacı Ahmed oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

4

Ayvaz Mehmed oğlu Yusuf

Zİraat Ashabından

5

Çoban Hasan oğlu Deli Ahmed

Zİraat Ashabından

6

Molla Mehmed Osman oğlu Salih

Zİraat Ashabından

7

Hatip Hüseyin oğlu Salih

Zİraat Ashabından

8

Hatip Hüseyin oğlu İsa

Zİraat Ashabından

9

Ayvaz Mehmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

10

Molla Hasan oğlu Hasan

Zİraat Ashabından

11

Köse İsmail oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

12

Dağcı Ali oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

13

Gökçe Mehmed oğlu Salih

Zİraat Ashabından

14

Ayvaz Mehmed oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

15

Kara Hasan oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

16

Mercimekçi Abdullah oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

17

Molla Emin oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

18

Deli Ahmetin Yetimi Mustafa

8 yaşında

19

Veysin Eminin ehli Mehmed kızı Emine

—————-

19 Hane olan Hisarlık köyünün vergisi 5571 kuruş temettuatı ise 23.995 kuruştur. Köy halkının ziraat ile uğraştıkları görülmektedir.

 

 

 

AKSEKİ KÖYÜ

HANE NO

HANE SAHİBİNİN ADI

MESLEĞİ

1

Cabacı Emin oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

2

Karakuş Ali oğlu  Ali

Zİraat Ashabından

3

Tuzlu Ahmed oğlu  Ali

Zİraat Ashabından

4

Hasan oğlu Hüseyin

Çoban

            Geyve Kazasının en az nüfusuna sahip olan Akseki köyü 4 haneden ibaret olup toplam vergisi 1301 kuruş, temettuatı ise 1450 kuruştur. Ziraat ile meşgul olan köyde bir de çoban bulunmaktadır.

ALIPLAR KÖYÜ

HANE NO

HANE SAHİBİNİN ADI

MESLEĞİ

1

Köse Halil oğlu Hasan

Zİraat Ashabından

2

Çakır Ali oğlu Süleyman

Zİraat Ashabından

3

Deli Ahmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

4

Bostancı Mehmed oğlu ahmed

Zİraat Ashabından

5

İsmail Aşık Hasan oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

6

Hacı Bayram  Oğlu Mehmed

10 yaşında çocuk

7

Hacı Bayram oğlu Hacı Mustafa

Muhtar

8

Emin Osman oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

9

Molla Hüseyin oğlu Mehmed

Hizmetkar

10

Kurudereli  Mehmed Hasan

Hizmetkar

Alıplar köyü 10 hane olup toplam vergisi 2.932 kuruş, temettuatı 12.900 kuruştur. Köy halkı ziraat ile meşgul olmaktadır.

 

UMURBEY KÖYÜ

HANE NO

HANE SAHİBİNİN ADI

MESLEĞİ

1

İmam Evvel Osman oğlu Hafız Mehmed Efendi

İmam

2

Müezzin Osma oğlu Hafız Mehmed

Müezzin

3

Hurlam Ali oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

4

Semerci Ali oğlu Ahmed

Zİraat Ashabından

5

Süleyman Hacı Bayram oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

6

Kara Dayi Mustafa oğlu Ali

Zİraat Ashabından

7

Zürenci? Ali Oğlu Osman

Zİraat Ashabından

8

Hacı Süleyman Oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

9

Kınalı Mustafa oğlu Ahmed

Cabacı

10

Saka İbrahim oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

11

Şaban Paşa Oğlu Ahmed

Cabacı

12

Hasan oğlu Koca Ahmed

Cabacı

13

Ayvaz Mehmed oğlu ibrahim

Zİraat Ashabından

14

Hacı Mehmed Oğlu Ahmed

Zİraat Ashabından

15

Hafız Süleyman oğlu Kamil

Zİraat Ashabından

16

Hafız Süleyman oğlu Sadullah

Talebe-i Ulumdan

17

Mehmed oğlu Arabacı Mustafa

Zİraat Ashabından

18

Saraç Mustafa oğlu Halil

Zİraat Ashabından

19

Benekli Mehmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

20

Akıncı  Osman oğlu Hacı İmam Mehmed

Zİraat Ashabından

21

Hüseyin oğlu Şirazlı Mustafa

Zİraat Ashabından

22

Çakır Ali Oğlu Hasan

Zİraat Ashabından

23

Mehmed oğlu Derzi Mehmed

Zİraat Ashabından

24

Pilafçı Mehmed oğlu Halil

Zİraat Ashabından

25

Hafız Mehmed oğlu Mustafa

Muallim Sıbyan

26

Kalender Ali oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

27

Kala? Hasan oğlu  Ebubekir Ali

Zİraat Ashabından

28

Süleyman Kara Çavuş oğlu Osman

Zİraat Ashabından

29

Sarı Ahmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

30

Süleyman oğlu Ali Mehmed

Cabacı

31

Kazkıran Halil oğlu Hüseyin

Cabacı

32

Sofu Osman oğlu Ali

Zİraat Ashabından

33

Tescilli Halil oğlu Osman

Zİraat Ashabından

34

Mehmed Molla Abdullah oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

35

Recep oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

36

Deli Ahmed oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

37

Şaşkın Hüseyin oğlu Mustfa

Cabacı

38

Kara Feyzullah oğlu ibahim

Hamamcı

39

Hamamcı İbrahim oğlu Mustafa

İhtiyar

40

Ömer Ali oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

41

Mustafa oğlu Emir Mehmed

Mancınıkçı

42

Mehmed Abdi paşa oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

43

Hacı Halil oğlu tevfik

Zİraat Ashabından

44

Hacı Halil oğlu Bekir

Zİraat Ashabından

45

Hacı İbrahim oğlu Molla Ali

Zİraat Ashabından

46

Hatip  Musa oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

47

Hacı Hasan Oğlu Mehmed

Mancınıkçı

48

Küçük Hoca Mehmed Oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

49

Hacı Halil Damadı İsmail oğlu İbrahim

Cabacı

50

Hacı Süleyman Oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

51

Şirazlı Emin Oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

52

Kalyoncu Mustafa Oğlu Abdullah

Zİraat Ashabından

53

Coşdan? Mehmed Oğlu Osman

Zİraat Ashabından

54

Mehmed Usta Oğlu Reşid

Cabacı

55

Ömercik oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

56

Deli Hacı oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

57

Mustafa oğlu Hüseyincik

Mancınıkçı

58

Köse Ahmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

59

Katırcı Mehmed oğlu Süleyman

???

60

Kürek Ali oğlu Mustafa

Zİraat Ashabından

61

Çolak Mustafa oğlu Ali

Zİraat Ashabından

62

Cecelerli Mustafa oğlu İbrahim

Zİraat Ashabından

63

Pilafçı Hüseyin oğlu Emin

Zİraat Ashabından

64

Halil oğlu Şirazlı Ahmed

Mücrim

65

Pilafçı  Halil oğlu Hacı Mustafa

Rençber

66

Pilafçı Halil Oğlu Abdi

Cabacı

67

Şaban Ahmed oğlu Osman

Cabacı

68

Ali oğlu Reşid Ağa

Zİraat Ashabından

69

Mehmed oğlu Muğanni Ali Efendi

Muğanni

70

Hacı Hüseyin oğlu Ahmed

Cabacı

71

Mustafa Kara Kasım Oğlu Ali

Cabacı

72

Mustafa oğlu Korucu Hasan

???

73

Ali oğlu Abdullah Alemdar

Zİraat Ashabından

74

Hacı Ali oğlu Rıfat

Muhtar

75

Hacı Mahmud oğlu Halil

Zİraat Ashabından

76

Katırcı Mehmed oğlu Hüseyin

Cabacı

77

Davut oğlu Mehmed

Cabacı

78

Davut oğlu Mustafa

Cabacı

79

Yangıncı İsmail oğlu Hüseyin

İhtiyar

80

Halil oğlu Koca Ali

Cabacı

81

Şaban oğlu Mehmed Hüseyin

Zİraat Ashabından

82

Hacı Abdullah oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

83

Sarı Ahmed oğlu Mehmed

Zİraat Ashabından

84

Mehmed oğlu İnce Mehmed

Zİraat Ashabından

85

Mustafa oğlu Ali Osman

Cabacı

86

Mustafa oğlu Eskici Mehmed

Zİraat Ashabından

87

Kara Sakal Mehmed oğlu Ali

Zİraat Ashabından

88

Benekli Osman oğlu Hacı Osman

Zİraat Ashabından

89

Katırcı Mehmed oğlu Halil

Mücrim

90

Hafız Hoca Osman oğlu Hacı Mustafa

Zİraat Ashabından

91

Kürek Ali oğlu Ali

Zİraat Ashabından

92

Hafız Mehmed oğlu Abdurrahman

Saatçi

93

İnce Abdullah oğlu Mehmed

Mancınıkçı

94

Davulcu Mehmed oğlu Kara Mehmed

Mancınıkçı

95

Hacı Ahmed oğlu Mehmed

Muhtar

96

Kelamcı Ahmed oğlu Mehmed

Mancınıkçı

97

Kılıç Ömer oğlu Mustafa

Mancınıkçı

98

Çakır oğlu Mustafa Kerimesi Ümmetullah

Mancınıkçı

99

Çelebi Feyzullah oğlu Süleyman

İhtiyar

100

Hasan oğlu Berber Ahmed

Berber

101

Mehmed oğlu Hacı İbrahim

Zİraat Ashabından

102

Beşli Mehmed oğlu Ahmed

Cabacı

103

Ali Paşa Osman oğlu Mustafa

10 yaşında çocuk

104

Mehmed oğlu Gökgözlü Ali

Cabacı

105

İsmail oğlu Adalı Mehmed Efendi

Mukayyid

106

Osmancık oğlu İbrahim

8 yaşında çocuk

107

Hurre? Halil oğlu Hacı Mustafa

Cabacı

108

Cuşdane Abdullah oğlu Molla Mehmed

Zİraat Ashabından

109

Hacı Ali oğlu Osman

Zİraat Ashabından

110

Ömer oğlu Kalebend Mustafa

Cabacı

111

Aşmak Hüseyin oğlu Ahmed

7 yaşında çocuk

112

Hacı Ahmed Oğlu Osman

Cabacı

113

Mehmed Çavuş oğlu Mehmed

6 yaşında çocuk

114

Akrancı Mehmed oğlu Mehmed

4 yaşında çocuk

115

Deli Hacı Ömer oğlu Osman

Zİraat Ashabından

116

Mehmed oğlu Molla Emin

Mancınıkçı

117

Koca Köylü Halil oğlu Halil

İhtiyar

118

Hüseyin oğlu Keyifsiz Ahmed

Cabacı

119

Değirmenci Hasan oğlu Mehmed

Cabacı

120

Deli Hacı Mehmed oğlu Hafız Abdurrahman

Talebe-i Ulumdan

121

Abdullah oğlu Dönme Osman

Cabacı

122

Hacı Hüseyin İsmail oğlu Mehmed

Hizmetkar

            Geyve Kazasının en kalabalık nüfusunu oluşturan Umurbey köyü 122 haneden ibaret olup toplam vergisi 31.964 kuruş temettuatı ise 158.475 kuruştur. Köy halkının mesleklerine baktığımızda ilginç mesleklerin olduğunu görmekteyiz. (25) Cabacı ve (61) çiftçilerin haricinde köyde hamamcı, muallim, saatçi, berber, müezzin, mancınıkçı, muğanni (şarkıcı), mukayyit (kayıt memuru), hizmetkar, rençber vardır. Halil oğlu Şirazlı Ahmed ile Katırcı Mehmed oğlu Halil’in mücrim olduğu ve “onun bunun ianesiyle geçinmekte” şeklinde kayıt edilmişlerdir.

EKONOMİK YAPI

Osmanlı Devletinin genel ekonomi anlayışı, her bölge kendi ürettiğini kendi içinde tüketerek halkın kendi kendine yetmeleri sağlanmış, buna karşın halkın kıtlık yaşamaması için ihracat zorunlu olmadıkça yasaklanmış ithalat ise serbest bırakılmıştır. İhracat yasağı İstanbul için geçerli olmamıştır. İstanbul’un yani payitahtın iaşe sorunu yaşamaması için diğer bölgelerden buraya her türlü ürün alımı serbest bırakılmıştır.

Osmanlı Devletinin gelirlerinin büyük bir kısmı tarım gelirleri olması sebebiyle, reayanın (halk) toprağı ekip biçmesini sürdürebilmek amacıyla Tanzimat döneminde tarım alanında köklü reformlar yapılmıştır. Bu anlamda yapılan önemli gelişme, toprağı daha etkin kullanmanın önemli olduğu bu dönemde topraktan tasarruf sağlayıcı teknikler geliştirerek birim toprak alanından daha çok ürün alınmaya çalışılmasıdır. Gübre kullanma, tohum ıslahı, teknolojik tarım aletlerinin yaygınlaşması gibi. Buna karşın, 19. yüzyılda hızla artan sınai üretimin oluşturduğu işçi talebi nedeni ile zirai üretimde çalışacak işçi talebinin yetersiz olması işçi ücretlerin artmasına neden olmuş bu da tarım üretimini olumsuz etkilemiştir.

Bu tespitten sonra 1845 yılı Temettuat defterlerinden elde ettiğimiz verilere baktığımızda günümüz Geyve’sinden farklı bir tabloyla karşılaşmaktayız. Bugün Geyve’de zirai üretim olarak sebze ve meyve üretiminin hububat üretimine nazaran daha fazla olmasına karşın 1845 yılında Geyve’de hububat üretiminin fazlalığı dikkat çekmektedir. Aşağıda yetiştirilen ürünler ve gelirleri belirtilmiştir.

HUBUBAT GELİRLERİ (kuruş)

HINTA

ŞA’R

KAPLUCA

ÇAVDAR

MERCİMEK

DARI

ALAF

NOHUT

BURÇAK

KARIŞIK

30.967

6.202

2.755

3.488

130

30

140

6

114

905

 

EKİLEN ARAZİ MİKTARLARI VE GELİRLERİ

EKİLEN TARLA

EKİLMEYEN (NADAS)

BAĞ

HARİR (İPEKBÖCEĞİ) BAĞÇE

DUT BAĞÇE

PAMUK TARLASI

DÖNÜM

GELİRİ

DÖNÜM

DÖNÜM

GELİRİ

DÖNÜM

GELİRİ

DÖNÜM

GELİRİ

DÖNÜM

GELİRİ

9169

450309

10040

845

63967

1616

459672

250

91406

932

32313

Yetiştirilen ürünler içinde ipekböceği ve dut bahçesi olarak iki ayrı kayıt olduğunu görmekteyiz. Biri elde edilen ürünü diğeri ise ürünün yetiştiği ağacı ifade etmektedir. Yakın zamana kadar Geyve’de ipekböceği üretiminin yapıldığını biliyoruz. Osmanlı zamanında Geyveliler ürettikleri ipekböceğini Bursa pazarında satmak üzere Bursa’ya götürürlermiş. Hatta Geyve’den gelen halkın kaldığı Bursa kapalı çarşının içinde bir de Geyve Hanı bulunmaktadır. Ekilen arazi miktarına baktığımızda 1866 dönümlük arazide yetiştirilen ipekböceği geliri 459.672 kuruştur. Dönüm başına ortalama 246 kuruş gelirle en çok gelir getiren ürünün ipekböceği olduğunu görüyoruz.

Bir diğer dikkatimizi çeken ürün ise pamuktur. 932 dönüm arazide yetiştirilen pamuk 32.313 kuruş gelir getirmiştir. Günümüzde yerini meyve ve sebzeye bırakan pamuk Akdoğan, Alıplar, Argat, Bayat, Bozviran, Camikabir, Ceceler, Çukurviran, Epçeler, Hırka, Kafirsındığı, Kozan, Safi, Demirler, Umurbey, Yaylak köylerinde yetiştirilmesine rağmen İpekböceğinin ise her köyde yetiştiğini görmekteyiz. Bu anlamda Geyve halkı için ipekböceği önemli geçim kaynaklarının başında gelmektedir.

Bugün Geyve’nin simgelerinden biri olan üzüm bağları eski bir tarım geleneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 845 dönüm arazide yetiştirilen üzüm toplamda 63967 kuruş dönüm başına ise ortalama76 kuruş gelir getirmektedir. Osmanlı Devleti bir İslam devleti olması münasebetiyle tarım ürünlerinden 1/10 oranında şer’i vergilerden olan öşür (toprak vergisi)  almıştır. 1845 yılı Geyvelilerin verdikleri öşür vergisi miktarı 85.088 kuruştur.

Tarım gelirlerinin yanında küçükbaş hayvan gelirleri de Geyve ekonomisine katkı sağlamaktadır. Aşağıda bu gelirler belirtilmiştir.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI

SAĞMAN KOYUN

SAĞMAN KEÇİ

KISIR KOYUN

KISIR KEÇİ

ERKEK KOYUN

ERKEK KEÇİ

OĞLAK

KUZU

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ

GELİRİ

ADD

ADD

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ

ADEDİ

167

1770

1649

12860

23

48

1024

24

93

1322

671

1393

1024

24

 

 

 

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI

KARASIĞIR ÖKÜZÜ

SAĞMAN KARASIĞIR İNEĞİ

CAMUS ÖKÜZÜ

SAĞMAN CAMUS İNEĞİ

MERKEP

ESTER

BARGİR

FERES

KISRAK

BAĞAL

ADEDİ

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ

ADEDİ

GELİRİ

ADEDİ ADEDİ ADEDİ ADEDİ ADEDİ ADEDİ

1136

491

14730

103

83

3320

338

117

78

4

3 1

 

Tabloya baktığımızda keçi hayvanının koyuna oranla daha fazla yetiştirildiğini gelirlerinin de bu nispette daha fazla olduğunu görmekteyiz. Geyve Kazasında 3897 adet keçiye karşılık 307 adet koyun vardır. Osmanlı Devleti vergilerinden biri olan Adedi Ağnam Rüsumu vergisi gereği Geyve Kazasından 1845 yılında 4.204 küçükbaş hayvan için toplan 18.616 kuruş vergi mahsup edilmiştir.

Büyükbaş hayvanlar içinde sığır hayvanının camus (manda) hayvanına oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 1627 adet sığır hayvanına karşılık 441 camus hayvanı vardır. Camus hayvanının artık günümüzde yetiştirilmiyor olması Geyve’deki değişimin bir başka göstergesidir. Tabloda verilen gelirler bu hayvanlardan elde edilen yıllık süt gelirlerini ifade etmektedir. Bir sığır ineğinin süt geliri hayvan başına 30 kuruş iken bir camus hayvanı için bu 40 kuruş olarak belirlenmiştir.

Genel olarak 1845 yılı Geyve Kazası tarım hayvancılıkla uğraşan bir yapı sergilemektedir. Bugün tarım önemini hala korurken hayvancılığın (özellikle küçükbaş) zaman içinde azaldığını, aradan geçen yüz elli yılı aşkın bir zaman içinde Geyve’de köklü değişimlerin olduğunu, insanların gelir getiren ürünlere yöneldiklerini görmekteyiz. Bu değişimde etkili olan sebeplerin başında insanların yaşam biçimlerinin zamanla değişmiş olması gelmektedir. Bununla birlikte bölgede miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmesi, zirai üretimdeki maliyetlerin artması, zirai üretimin yanında sınaî üretimde hızlı artış olması, insanları fabrikalara yöneltmekte ve tarım önemini yitirmektedir.

1922 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz

sakarya

Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kişilere ve Kurumlara karşı saygı kurallarına uymayan yorumlar yayınlamayacaktır.

1845 yılı Geyve’sinin sosyo-ekonomik tahlili için 1 yorum

  1. süphan öztekin diyor ki:

    bu güzel ve değerli çalışmalarınızın devamını dilerim yavuz hocam.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

EN SON HABERLER

© Geyvemedya.com 2011 - 2015 . Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır. Günlük Ziyaretçi: 3834
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle
istanbul escort ankara escort beylikdüzü escort escort escort bayan acıbadem escort adalar escort aksaray escort anal escort arnavutköy escort tüvtürk tüvtürk randevu araç muayene randevu